אולם ספורט, בי"ס הגשר, חיפה

לקוח | יפה נוף מוסדות ציבור בע"מ, עיריית חיפה

תאריך תיאור סטטוס
2013-2020 אולם ספורט הסתיים

צילום: יואב פלד צילום אדריכלות | Peled studios

אדריכלות: יעקב שלום אדריכל