חדרה אולגה מגרש 227

לקוח – חב' פסגות ים

תאריך תיאור סטטוס
2015- 2019 12 יח"ד מגורים הסתיים

אדריכלות: לאה רובננקו אדריכלים