"האומנים" קרית מוצקין

לקוח | חב' אפי קפיטל, חב' אברהם עמרם

תאריך תיאור סטטוס
2015-2019 288 יח"ד, 3 מגדלים, דיור למשתכן הסתיים

צילום: יואב פלד צילום אדריכלות | Peled studios

אדריכלות: סטודיו הדס אדריכלות ועיצוב