מודיעין מורשת, שצ"פ 843

לקוח – חב' בוני התיכון

תאריך תיאור סטטוס
2017-ממשיך 155 יח"ד מגורים וגן מעבר לחרבת – אשון בביצוע

אדריכלות: רן בלנדר אדריכלים

הדמיות: studio-aiko