מוזיאון בית כץ, קרית ביאליק

לקוח – אגודה הדדית קרית ביאליק

תאריך תיאור סטטוס
2014-2017 חצר מוזיאון בהקפאה

הדמיות: עופר בורנשטיין