מעגן מיכאל שכונת סנונית

לקוח | לקוח משרד תכנון, קיבוץ מעגן מיכאל

תאריך תיאור סטטוס
2021 מגורים בביצוע

אדריכלות: משרד תכנון מעגן מיכאל

איורים: איציק פלנסיה