רח' שלמה 148-156, תל אביב

לקוח | חב' מנרב/בוני ערי דן מיני ון, חב' ICR ישראל קנדה

תאריך תיאור סטטוס
2019-ממשיך 42 יח"ד, 2 מבנים, מסחר 2,000 מ"ר בתכנון

הדמיות: EVOLVE MEDIA

אדריכלות: מילבאוור אדריכלים