שדרות ירושלים, קרית ביאליק

לקוח | חב' יפה נוף תשתיות בע"מ, עיריית קרית ביאליק

תאריך תיאור סטטוס
2013-2016 שיקום ושדרוג רחוב הראשי והתאמה למטרונית הסתיים

בפרויקט שיקום שדרות ירושלים, נתבקשנו לעצב את המרחב העירוני לאורך הרחוב הראשי של הקריה, בו ממוקם בנין העירייה. מטרת הפרויקט הייתה שדרוג תשתיות תנועה עירוניות. תוספת כבישים, חניות ומעגלי תנועה, כתוצאה מהכנסת המטרונית לשימוש.
נדרשנו לתת פתרון נופי לכביש ראשי, שבמרכזו היה קיים פארק נרחב, ובתכנון המחודש פתרונות תחבורתיים.

כיצד מתמודד מתכנן הנוף, כאשר משימתו הינה להרוס פארק נרחב, שיוחלף בים של כבישים?
"ים של כבישים", היווה את ההשראה לרעיון התכנוני.

קריית ביאליק הינה קריה צרה וארוכה, המנותקת מחוף הים בשל כביש ארצי.
החלטנו "להכניס" את הים לקריית ביאליק, כ"מתנה" לתושבים. לתת איכות חדשה במקום כמות שאבדה.

אם הפרויקט הינו "ים של כבישים", אזי דימינו את הכבישים לים, את הרכבים לאניות, את כיכרות התנועה לאיים, את איי ההפרדה בין הנתיבים לדיונות ואת הריצופים לחול ים. השתמשנו בחומרים ודימויים הלקוחים מהסביבה החופית, אך בפרשנות עירונית.
בעיצוב הכיכרות השתמשנו בדימויים מעולם המים כמו: "האי של רובינזון קרוזו", "נווה מדבר", "נחל" ו"לוויתן". איי התנועה המפרידים בין הנתיבים עוצבו כדיונות חול רכות מאבן פראית קשיחה, הצמחייה שנבחרה תאמה לסביבת נחלים, ובחניות שילבנו חלוקי נחל.
המשתמש הפוטנציאלי חווה את הפרויקט מכמה זוויות. הליכה וטיול ברחוב, ישיבה בבית קפה, נהיגה ברכב, עמידה במרפסת וחלון הדירה. תכנון המבטים כלל התחשבות באופן השימוש, על מנת למקסם את החוויה של כל הצורכים אותו.

צילום: יואב פלד צילום אדריכלות | Peled studios