מעגן מיכאל שכונת אנפה

לקוח | משרד תכנון, קיבוץ מעגן מיכאל

תאריך תיאור סטטוס
2010-2017 72 יח"ד מגורים הסתיים

צילום: יואב פלד צילום אדריכלות | Peled studios

אדריכלות – משרד תכנון מעגן מיכאל